Parodontologija - Ordinacija Jelača

Parodontologija

Parodontologija

Kliknite na željeno pitanje:

 1. Šta je parodontologija?
 2. Šta je parodontopatija?
 3. Koji je uzrok parodontopatije?
 4. Koji su klinički znaci parodontopatije?
 5. Kakva je terapija parodontopatije?

1. Šta je parodontologija?

Parodontologija je nauka koja se bavi oboljenjima potpornog aparata zuba i mekih tkiva oko zuba.

2. Šta je parodontopatija?

Parodontopatija je oboljenje koje zahvata sve delove parodoncijuma (potpornog aparata zuba). Promene su destruktivne prirode i vode ka anatomskoj i funkcionalnoj dezintegraciji parodoncijuma što za posledicu ima gubitak zuba. Parodontopatija predstavlja jedan od najčešćih uzroka gubitka zuba pa su rano otkrivanje i pravovremena terapija od izuzetnog značaja za dobar i predvidiv terapijski ishod.

Podela parodontopatija:

 1. hronična parodontopatija
 2. agresivna parodontopatija
 3. bolesti parodoncijuma kao manifestacija sistemskih oboljenja
 4. ulceronekrozna parodontopatija

Hronična parodontopatija (parodontopatija odraslih) je najčešći oblik parodontopatije. Nastaje širenjem inflamacije  i gingive u dublje delove parodoncijuma.

3. Koji je uzrok parodontopatije?

Faktori rizika:

 • dentalni plak (naslage na zubima)
 • prisustvo faktora koja olakšavaju stvaranje i akumulaciju dentalnog plaka: zubni kamenac, karijes, jatrogeni faktori…
 • sistemski faktori: pušenje, dijabetes…

4. Koji su klinički znaci parodontopatije?

Klinički znaci:

 1. inflamacije gingive
 2. ogolićenje vratova i korenova zuba
 3. parodontalni džepovi
 4. gnojni eksudat u džepu
 5. subgingivalni konkrementi
 6. labavljenje zuba
 7. migracija zuba

U ranoj vazi bolesti dolazi do zapaljenja desni koje su intenzivno crvene boje i krvare. Dalje napredovanje bolesti dovodi do povlačenja desni, uništavanja kosti oko zuba, klaćenja i na kraju gubitka zuba.

5. Kakva je terapija parodontopatije?

Terapija:

 

1) UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA I MEKIH NASLAGA

– jedan je od najbitnijih terapeutskih postupaka u zaustavljanju daljeg razvoja bolesti

2) USPOSTAVLJANJE HIGIJENSKO-DIJETETSKOG REŽIMA

– podrazumeva obučavanje pacijenata o tome kako održavati oralnu higijenu pravilno.

3) KIRETAŽA PARODONTALNIH DŽEPOVA

– podrazumeva obradu parodontalnih džepova čime se uklanjaju sva obolela tkiva tako da se zaustavlja njihovo dalje povećavanje koje vodi do destrukcije kosti i rasklaćenja zuba.

4) LOKALNA I SISTEMSKA TERAPIJA

– podrazumeva primenu antibiotika i antimikrobnih lekova kako lokalno (u usnoj duplji) tako i sistemski

5) STABILIZACIJA OSNOVNOG OBOLJENJA UKOLIKO POSTOJI

– ovo se odnosi pre svega na pacijente koji boluju od dijabetesa, endokrinih poremećaja i krvnih diskrazija… Neophodno je regulisati osnovno oboljenje i redovno uzimanje terapije kako bi i terapija parodontopatije bila uspešna.

6) PROTETSKA SANACIJA

– ukoliko pacijenti nemaju sve zube preostali zubi su neadekvatno opterećeni što vodi propadanju potpornog aparata takvih zuba.

7) ORTODONTSKA TERAPIJA

– nepravilan položaj zuba vodi neadekvatnom opterećenju zuba, takođe usled nepravilnog položaja zuba postoje mesta gde je otežano održavanje oralne higijene što posledično vodi inflamaciji desni.

8) LEČENJE PARAFUNKCIJA

– kao što su škripanje zubima, stiskanje zuba…

9) HIRURŠKO LEČENJE

– ukoliko čišćenje parodontalnih džepova nije moguće obaviti kiretažom vrši se hirurška terapija gde stomatolog odiže delove gingive i uklanja kamenac i plak te ispravlja koštane defekte. Ako se u toku operacije otkrije veliki gubitak kosti na tim mestima se dodaje veštačka kost.